14 Haziran 24, Cuma

OSTİM Yatırım, OSTİM’in mühendislik, tasarım ve imalat gücünü pazara entegre ediyor

Kendisini bir OSTİM çalışanı olarak tanımlayan OSTİM Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. Genel Müdürü Abdullah Çörtü ile, firma faaliyetlerini ve İŞİM Kümelenmesi’ni konuştuk. Çörtü; şirketlerinin OSTİM’deki KOBİ’lerle birlikte yurt içi ve yurt dışında proje ortaklıkları kurduğunu, projelere sunduğu profesyonel destek ile OSTİM’in sahip olduğu mühendislik, tasarım ve imalat gücünü sistematik bir yaklaşımla pazara entegre ettiğini belirtiyor.

OSTİM Yatırım ne zaman ve hangi nedenlerle kuruldu, kuruluş amaçları nelerdir?

OSTİM Yatırım, OSTİM’in mühendislik, tasarım ve imalat gücünü pazara entegre ediyor

1967’de, OSTİM’de bir sanayi bölgesi geliştirmek amacıyla kurulan OSTİM Kooperatifi, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nin altyapı ve üstyapı yatırımlarını tamamlayarak 2000 üyesini gayrimenkul sahibi yapmakla kalmamış, üyelerini sanayi, ticaret ve yatırımcılıkla da buluşturmuştur. OSTİM Kooperatifi’nin üyeleri, hakları olan gayrimenkuller dağıtıldıktan sonra kalan gayrimenkulleri aktifine koyarak Şirketimiz OSTİM Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.’ni kurmuştur. Şirketimizin kuruluş tarihi 13.08.1998’dir. Çok ortaklı bir şirket olarak kurulan ve SPK’ya tabi olan Şirketimizin payları 2012 yılı Mayıs ayından itibaren Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmeye başlamıştır. Halen paylarımız ana pazarda işlem görmektedir. OSTİM Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş., OSTİM’deki KOBİ’lerle birlikte yurt içi ve yurt dışında proje ortaklıkları kurmakta, projelere sunduğu profesyonel destek ile OSTİM’in sahip olduğu mühendislik, tasarım ve imalat gücünü sistematik bir yaklaşımla pazara entegre etmektedir.

Hangi alanlarda veya sektörlerde çalışmalarınız bulunuyor?

OSTİM’in proje zenginliğini ve gücünü, kendi kurumsal yaklaşımı ve esnek çalışma anlayışıyla buluşturan Şirketimiz, proje tabanlı yaklaşımıyla ithal edilen ürünlerin yerlileştirilmesi gibi misyon içeren projelerden anahtar teslimi tesis kurulumuna kadar yerel, ulusal ve yabancı pazarlarda kurduğu kurumsal ilişkilerle faaliyet göstermektedir. Sistem entegrasyonu konusunda tecrübe sahibi olan Şirketimiz, komşu ve dost ülkelerde sanayi bölgesi kurma projelerinde kamu ve özel sektör kuruluşları, üniversiteler gibi kurumlarla iş birliği ağları oluşturarak tecrübesini ve vizyonunu bu ülkelerle paylaşmaktadır. Şirketimiz ayrıca OSTİM’de mülkiyetine sahip olduğu iş, imalat, ticaret ve hizmet merkezlerinden oluşan gayrimenkullerin işletmesini de yürütmektedir. Gittikçe büyüyen ve portföyüne yeni iştirakler katan Şirketimizin, borsadaki sektör gruplaması “Holding ve Yatırım Şirketleri” olarak tanımlanmıştır. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren iştirak ve bağlı ortaklıklarımız bulunmaktadır. OSTİM YATIRIM olarak, son dönemde üzerinde çalıştığımız diğer yatırım konusu da Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’dur. Yatırım Fonunun kuruluşuna öncü olmak ve yatırım yapmak için çalışmalar sürdürülmektedir. Kurulması planlanan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Ostim Sanayi Bölgesindeki potansiyeli, Ostim Teknopark’ta geliştirilen yenilikçi fikirleri ve şirketleri, Ostim Teknik Üniversitesinde yapılan araştırmaları ve akademik vizyonu değerlendirerek, yeni ve teknolojik yatırımlara destek verilmesi amaçlanmaktadır.

İş makinaları sektöründe yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?

Şirketimiz, OSTİM’li imalatçılardan tedarik ettiği ağır iş makinelerinin yedek parçalarını kendi markası (OSP – Ostim Spare Parts) ve kendi lojistik gücüyle çok sayıda ülkeye

OSTİM Yatırım, OSTİM’in mühendislik, tasarım ve imalat gücünü pazara entegre ediyor

ihraç etmektedir. Bu organizasyonumuz başlangıcında sektörel dış ticaret şirketi (SDŞ) olarak kurulmuş ve kendi ortağı birçok şirketi ihracatla tanıştırmış ve marka haline gelmelerine katkı sağlamıştır. Şirket, uluslararası fuarlara ve organizasyonlara katılmakta olup, proaktif bir müşteri yönetim stratejisi takip etmektedir. Bu organizasyonumuz OSTİM’de üretilen ürünleri, dış ticaretin hem operasyon hem de pazarlama kısmında uzmanlaşan çalışanlarıyla yurtiçi ve yurtdışı pazarlara ihraç etmektedir. Dünyanın birçok noktasına ihracat yapılmakta olup, doğrudan fatura kesilen ülke sayısı 53’e ulaşmıştır.

Yerli üretimin geliştirilmesi konusundaki yaklaşımınızı anlatır mısınız?

OSTİM’de kurulan yedi ayrı kümelenme organizasyonunda yer alan firmalarımızla birlikte, kamu kurumları, üniversitemiz, teknoparklarımız ve diğer eğitim ve araştırma kurumları, STK’larla birlikte yerli üretimimizi artırmayı ve KOBİ’lerimizi güçlendirmeyi hedeflemekte ve bu konuda gayret göstermekteyiz. Ürün ve proje yerlileştirme çalışmalarında OSTİM, imalatçı firmalar, teknopark yapılanması, mühendislik, proje ve tasarım firmaları, eğitim kurumları ile çok uygun bir ekosisteme sahiptir. OSTİM’in tedarik zenginliği sayesinde Türkiye’nin önde gelen teknoloji firmalarının ürünleri OSTİM’de imal edilmektedir. Şirketimiz, genel olarak OSTİM kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği halinde OSTİM’in ve OSTİM’li KOBİ’lerin rekabet gücünü ve katma değerini artırmak için gayret göstermektedir. Ayrıca kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla koordinasyon halinde, çok sayıda ithal edilen ürünlerin yerlileştirilmesi çalışması yürütülmüştür. Bu kapsamda Afşin Elbistan Enerji Santrali, Ankara Metrosu, TKİ gibi kurum ve kuruluşlara ürün tedarik edilmiş ve proje geliştirilmiştir.

İŞİM Kümelenmesi’ne ne zaman üye oldunuz? Kümenlenme ile ilgili bir değerlendirme yapar mısınız?

Şirketimiz 03.06.2009’da İŞİM Kümelenmesi’ne kurucu ortak olarak üye olmuştur. İŞİM, OSTİM’de kurulan ilk kümelenmedir. İŞİM kümelenmesinin üyeleri, iş ve inşaat makineleri sektöründe bir merkez konumunda olan OSTİM OSB ağırlıklı olarak Ankara ilinde yer almakta ve önemli bir kısmı KOBİ’lerden oluşmaktadır. İŞİM, sektörel anlamda ülke ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir büyüklük ve potansiyele sahiptir. Küme, yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlar ile irtibatlar, sektörü ilgilendiren fuarlara katılım sağlama, tanıtım amaçlı katalog ve broşür çalışmaları gibi birçok faaliyet gerçekleştirmektedir. Bildiğiniz gibi serbest rekabetçi piyasa firmalarımızı rekabet içinde faaliyet göstermeye zorlamaktadır. Bazen bu rekabet firmalarımızı çok zorlamakta ve zarar verecek hale getirmektedir. İhracat pazarlarında yapılan rekabet daha da olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Bu durumda firmalarımızın bir masa etrafında bir araya gelmeleri ve sektörle ilgili sıkıntıları paylaşmaları, çözüm önerileri üretmeleri gerekmektedir. Yani rekabet değil işbirliği yapmaları ya da işbirliği içinde rekabet yapmaları gerekmektedir. Bu birliktelik ithal edilen ürünlerin yerlileşmesine de önemli katkılar sağlamaktadır. Bu anlamda OSTİM’de faaliyet gösteren yedi kümenin her birinde çok sayıda somut örnek yaşanmaktadır.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Son Eklenenler