13 Temmuz 24, Cumartesi

Kamu ve küme işbirliğiyle güçlü sanayi

Esma AKYÜZ
OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi
Uluslararası Proje Yöneticisi
esma.akyuz@ostim.org.tr

Kümelenmeler sanayi firmaları, eğitim kurumları ve sektörel kuruluşlardan oluşan üç ayaklı bir organizasyon olarak düşünülebilir. Kümelenme bölgesel ve sektörel birleştirici gücüyle aynı sektördeki ve bölgedeki firmaları, sektörel kuruluşları ve eğitim kuruluşlarını bir araya getirerek sektörün gelişmesi için birlikte düşünmeyi ve strateji geliştirmeyi sağlar. Buradaki en kritik konu, kamunun kümelenmelere sağlaması gereken işbirliği desteğidir. Kamu kurumlarının kümelenmeleri desteklemesi, küme yönetimi ve aktörleri tarafından planlanan stratejileri aksiyona çevirmelerinde itici güç olmaktadır. Dolayısıyla kamu kuruluşları, ülkenin kalkınması için Kümelenmeleri en önemli sanayi politikası aracı olarak görmeli ve onlara destek vermelidir. Kamu ve kümelenme işbirliğine güzel bir örnek yakın zamanda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM) arasında yaşandı.
Ülkemizde farklı sektörlerde yeni tedarikçiler ortaya çıkarmak ve mevcut tedarikçilerin kalite, kapasite ve verimliliklerini artırmak, ayrıca büyük işletmelerle KOBİ’leri bir araya getirmek amacıyla KOSGEB bünyesinde 2021 yılı Temmuz ayı itibariyle Tedarikçi Geliştirme Müdürlüğü kurulmuştur. KOSGEB Tedarikçi Geliştirme Müdürlüğü çalışmaları kapsamında, İŞİM Kümelenmesi ile birlikte uluslararası ve ulusal işbirlikleri geliştirilmesi amacıyla iki eşleştirme toplantısı düzenlendi.
Uluslararası işbirlikleri kapsamında, KOSGEB tarafından Dünya Bankası’nın yanı sıra, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile de çalışmalar gerçekleştirildi. Sonrasında JICA ile tedarikçi geliştirme alanında pilot çalışmalara başlanmış olup Japonya’nın ülkemizdeki en büyük yatırımı olan Sumitomo Rubber (SRI) ile OSTİM OSB’de İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM) organizatörlüğünde 40’a yakın tedarikçi KOBİ yerlileştirme çalışmaları kapsamında eşleştirilmiş ve SUMITOMO ile işbirliği yapan 7 adet tedarikçi ile anlaşma aşamasına gelinmiştir.
Ulusal işbirlikleri kapsamında, otomotiv sektöründe Samsun’da faaliyetlerine devam eden, 5000 çalışanıyla OEM’lere ağır vasıta araçları, römork ve otobüslere uygun parça üreten dev işletme Sampa Otomotiv ile yerlileştirilmesi önceliklendirilen ürünlerin yerli tedarikçiler tarafından üretilmesine yönelik eşleştirme toplantısı yapılmıştır. KOSGEB tarafından yürütülen SAMPA pilot projesi kapsamında yerlileştirilmesi önceliklendirilen ürün listesi İŞİM aracılığıyla organize sanayideki tedarikçi olabilecek işletmelerle paylaşılmıştır. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü konferans salonunda 26.05.2022 tarihinde SAMPA’dan mühendislik genel müdürü ve ekibi toplantıya gelen işletmeler ile B2B (yüz yüze görüşmeler) yaparak ürün tedarik konusunda bilgi alışverişinde bulunmuşlardır. Görüşmeler KOSGEB desteğiyle İŞİM Kümelenmesi organizesinde gerçekleştirilmiş olup; görüşmeler sonrasında SAMPA yetkililerinden işbirliği yapmak üzere tedarikçi niteliğinde seçtikleri işletmeler olacağı yönünde bilgi alınmıştır.
Bir kamu kuruluşu olan KOSGEB ve bir kümelenme olan İŞİM arasında yükselen işbirliği çalışmaları ile sanayicilerin müşteri portföyü ve ihracatı artmaktadır. Bu da kamunun kümelenmelere olan desteğinin ne ölçüde etkili olduğunu açıkça göstermektedir. Bu çalışmaların tüm Türkiye geneline yayılması ülkemizin ekonomik kalkınmasına yapılacak çok önemli bir katkıdır. Dolayısıyla tüm ülke genelindeki kamu kuruluşları bulundukları bölgelerde yerleşik kümelenmelerle olan işbirliklerini artırmalıdır. Tüm kamu kurumları ve kümelenmeler işbirliklerini artırırsa daha güçlü sanayi ile daha katma değeri yüksek ürünler üretebilen refah seviyesi yüksek bir topluma dönüşürüz.
Kaynak: KOSGEB, İŞİM

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Son Eklenenler