Üretimde yapısal dönüşüm hamlesi!

Üretimde yapısal dönüşüm hamlesi!

Esma AKYÜZ
OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi
Uluslararası Proje Yöneticisi
[email protected]

"Üretimde Yapısal Dönüşüm" başlıklı, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamındaki üçüncü çağrıda başvuru süreci başladı. Çağrıyla orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki 149 ürün ve 29 yenilikçi teknoloji alanındaki projeler desteklenecek. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çerçevesinde, Üretimde Yapısal Dönüşüm başlıklı üçüncü çağrıda, robotik ve otomasyon, servo teknolojiler gibi yüksek teknolojilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

KRİTİK HAMMADDELERİN YERLİ ÜRETİMİ HEDEFLENİYOR!
Ar-Ge yoğun makine sektörü, sahip olduğu yüksek katma değer oranı, teknoloji üretimini zorunlu kılması, yatırım maliyetlerini düşürmesi ve nitelikli personele yönelik istihdam alanı oluşturmasıyla hacimli bir güce sahip öncü sektör bayrağını taşıyor. İstihdam üzerinde de olumlu etki yaratması beklenen kritik ham maddelerin yerli üretimi ile dışa bağımlılığı ve dış ticaret açığını azaltmanın yanı sıra pek çok sektöre girdi sağlayarak daha önce mümkün olmayan yerli üretime adım atılmış olacak. Kritik ham madde üretimi ayrıca, "2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi" bileşenlerinden "Yüksek Teknoloji ve İnovasyon" başlığı altında vurgulanan "Öncelikli Sektörler İçin Stratejik Malzemelerin Geliştirilmesi" hedefiyle de uyumu mümkün kılacak. Kritik hammaddelerin yerli üretimi, dışa bağımlılığı ve dış ticaret açığını azaltmanın yanı sıra pek çok sektöre girdi sağlayarak yerli üretime olanak tanıyacak, aynı zamanda istihdam üzerinde de pozitif etkileri olacak.
 

149 ÜRÜN, 29 YENİLİKÇİ TEKNOLOJİ
Çağrıyla orta-yüksek ve yüksek teknolojili ilgili sektörlerdeki 149 ürün ve &"Servo Teknolojileri", "Robotik ve Otomasyon Sistem Bileşenleri", "Eklemeli İmalat Makineleri", "Otonom/Yarı Otonom Endüstriyel ve Hizmet Robotlar" yenilikçi teknoloji başlıkları altında 29 yenilikçi teknoloji alanındaki projelere destek sağlanacak. Başvuru yapacak yatırım projelerinde öngörülen Ar-Ge ve üretime yönelik yatırım harcamalarının toplam tutarının 10 milyon liradan yüksek olması şartı aranacak.

ÇAĞRIYA NASIL BAŞVURULUR?
Türkiye'de yerleşik sermaye şirketlerinin tamamına açık çağrıya başvurular 1 Ağustos'a kadar www.hamle.gov.tr adresi üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilebilecek. Çağrının ön başvurusunun da 23 Haziran 2021 tarihinde kadar yapılması gerekmektedir. Dünyada yaşanan salgın sonrasında hammadde de dışa olan bağımlılığımızın olumsuz etkileriyle her zamankinden daha da fazla yüzleştik. Son dönemde hammadde fiyatlarında ki yükselme ve dalgalanmanın yanısıra stok bulmakta dahi güçlük çeker oldu sanayicilerimiz. Hammadde de dışa bağımlılığı ortadan kaldırmayı hedefleyen çağrı ile sanayicilerin maliyet ve üretim hızı avantajı sağlanması bekleniyor. Milli Teknoloji Hamlesi çalışmalarının da önemli bir ayağını oluşturacak çağrı doğrultusunda yatırımların daha kolay ve pratik şekilde desteklenmesi bekleniyor.
                                                                                                                                                                                    Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapın.

Giriş Yap