Dijitalleşmeye KOSGEB KOBİGEL desteği

Dijitalleşmeye KOSGEB KOBİGEL desteği

 

Esma AKYÜZ
OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi
Uluslararası Proje Yöneticisi
[email protected]

Dijitalleşme, son yıllarda hayatımıza giren birçok yeniliğin ana kaynağı olan kavram diyebiliriz. Dünyayı derinden etkileyen salgın sonrasında da insanlar için nerdeyse mecburiyet haline gelen en popüler konular arasındayken, gelecekte de kaçınılmaz yaşam biçimimiz olacak gibi görünüyor. T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ’lerin dijitalleşme süreçlerini kolaylaştırmak için KOBİGEL çağrısını açtı. Bu destekle, ulusal sanayi ve ekonomi hedefleri doğrultusunda belirlenen konularda KOBİ’lerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. KOSGEB’in İlk çağrısı 2018 yılında yayınlanan KOBİGEL destek programında dijitalleşme odaklı güncellemeler yapıldı. Yeni KOBİGEL desteği, KOBİ’lerin dijitalleşmesine destek olma odaklı iki başlıkta iki çağrı şeklinde yayınlandı.

Birinci çağrının başlığı; İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme Sürecine Katkı sağlayabilecek Yerli Teknoloji Geliştiricisi KOBİ’lerin Desteklenmesi. Çağrı 1’in amacı; sanayide dijital dönüşümün Türkiye’de başarıyla gerçekleştirilmesi için bu konuda yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin varlığını artırmak ve yerli ve yetkin dijital teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmektir. Çünkü imalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlandıklarında imalat hızı ve verimliliklerinde önemli iyileştirmeler sağlayabilmektedir. Bu çağrı kapsamında desteklenen proje süresi en az 8 en fazla 16 aydır. Proje desteği üst limiti en fazla 1 milyon TL’dir. Bu rakamın geri ödemesiz destek tutarı en fazla 300.000 TL’si ve geri ödemeli destek tutarı en fazla 700.000 TL olarak belirlenmiştir. Proje kapsamında desteklenecek kalemler arasında makine teçhizat giderleri desteği 600.000 TL’ye kadar % 60 destek oranıyla, yazılım giderleri desteği 200.000 TL’ye kadar %60 destek oranıyla ve hizmet alım giderleri desteği 200.000 TL’ye kadar %60 destek oranıyla verilecektir. Desteklenecek kalemler arasında en dikkat çeken hususlardan biri de nitelikli personel giderleri desteğinin 300.000 TL’ye kadar %100 hibe olarak verilecek olmasıdır.

İkinci çağrının başlığı; İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Üretim ve İlişkili İş Süreçlerinde Dijital Teknolojilerden Yararlanma Düzeyinin Arttırılması. Çağrı 2’nin amacı; İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanmaları halinde üretim hızlarını, etkinliklerini ve verimliliklerini iyileştirebilmektedir. İmalat sanayindeki KOBİ’lerin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmaktır. Bu çağrı kapsamında da benzer şekilde desteklenen proje süresi en az 8 en fazla 16 aydır. Proje desteği üst limiti en fazla 1 milyon TL’dir. Bu rakamın geri ödemesiz destek tutarı en fazla 300.000 TL’si ve geri ödemeli destek tutarı en fazla 700.000 TL olarak belirlenmiştir. Proje kapsamında desteklenecek kalemler arasında makine teçhizat giderleri desteği 600.000 TL’ye kadar % 60 destek oranıyla, yazılım giderleri desteği 300.000 TL’ye kadar % 60 destek oranıyla ve hizmet alım giderleri desteği 200.000 TL’ye kadar % 60 destek oranıyla verilecektir. Desteklenecek kalemler arasında yine en dikkat çeken hususlardan biri de nitelikli personel giderleri desteğinin 90.000 TL’ye kadar % 100 hibe olarak verilecek olmasıdır. Her iki destekte belirtilen hizmet alımı başlığının alt başlıklarına giren hususlar; eğitim giderleri, test ve analiz giderleri, belgelendirme giderleri, danışmanlık giderleri, proje hazırlama danışmanlığı gideri, tanıtım giderleri, seyahat (yurt dışı ulaşım ve konaklama), fuar giderleridir.

İmalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ’lerimiz üretim süreçlerinde hızı ve verimliliği artırmak için ihtiyacımız olan dijitalleşmeyi kolaylaştıracak destek KOBİGEL’in başvuru süresi başladı ve 17 Mayıs 2021 saat 23.59’da sona erecek. Bildiğiniz gibi, salgından sonra dünya da ticaretin şekli değişti ve artık Avrupalı firmalar da daha yakın coğrafyalardaki imalatçılardan ürünlerini temin etmeyi tercih ediyor. Bu da imalatçı firmalarımıza gelen siparişlerin sayısını ciddi anlamda arttırdı. Avrupa standartlarında üretim yapabilmek ve sipariş hızına yetişmek Avrupalı ithalatçıların tedarik zincirlerinde kalabilmek için çok önemli. Zamanında teslimat ve yeni üretim standartlarına hızla adapte olabilmek için üretim süreçlerinde dijitalleşmeye şimdi her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. KOSGEB’in KOBİGEL desteği bunun için çok değerli bir fırsat ve sizlerin sanayicilerimizin başvurularını bekliyor.

Kaynak: KOSGEB

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapın.

Giriş Yap

İlgili Paylaşımlar