13 Temmuz 24, Cumartesi

ENKA İnşaat, IPAF üyeliğiyle iş güvenliğini en üst düzeye çıkarıyor

ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş’nin Uluslararası Personel Yükseltici Platform Federasyonu (IPAF – The International Powered Access Federation) üyeliği Haziran 2021 tarihi itibarıyla onaylandı. ENKA, IPAF’ın bir üyesi olarak, projelerinde kullanılan personel yükseltici platformlarının, iş güvenliği prosedürlerine ve kullanıma uygunluğunu ve platformları kullanacak operatörlerin yetkinliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Üyelik süreci ve yapılacak çalışmalara ilişkin Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş Makina İkmal Müdürü Tuğrul Can Kapubağlı ile konuştuk.

ENKA İnşaat, IPAF üyeliğiyle iş güvenliğini en üst düzeye çıkarıyor

ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş’nin Uluslararası Personel Yükseltici Platform Federasyonu (IPAF – The International Powered Access Federation) üyeliği Haziran 2021 tarihi itibarıyla onaylandı. ENKA, IPAF’ın bir üyesi olarak, projelerinde kullanılan personel yükseltici platformlarının, iş güvenliği prosedürlerine ve kullanıma uygunluğunu ve platformları kullanacak operatörlerin yetkinliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Üyelik süreci ve yapılacak çalışmalara ilişkin Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş Makina İkmal Müdürü Tuğrul Can Kapubağlı ile konuştuk.

Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız?

Son 3 senesi Makina ve İkmal Müdürü pozisyonunda olmak üzere, 15 yıldır Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. Makine ve İkmal Departmanı bünyesinde görev yapmaktayım.

Bulunduğunuz departmanın görev ve sorumluluklarını anlatır mısınız?

ENKA Makine ve Ekipman Grubu, dünyadaki tüm proje sahalarında ekipman operasyonlarının tamamının eşgüdümünden sorumludur. Grubun sorumlulukları arasında şunlar yer almaktadır:

* İş makineleri programı ve ek proje gerekliliklerini dikkate alarak iş makinelerinin satın alınmasını ve taşınmasını koordine etmek

* Tüm ekipmanların, proje sahasına teslim edilmesi esnasında, emniyetli, mekanik olarak sağlam ve de yürürlükte olan bütün emniyet ve kalite kurallarına ve standartlarına uygun olmasını sağlamak

* Projelere ilişkin iş makineleri programının ve buna bağlı tahmini maliyetlerin oluşturulması hususunda inşaat ekiplerine yardım etmek

* Şantiye planı, iş makineleri gereklilikleri, iş makineleri bakım tesisleri, araçlar ve ağır yük kaldırma ve

ağır yük taşıma hususları dahil olmak üzere tüm inşaat yürütme planına bilgi girdisi sağlamak

* Proje ekipman ekibini belirlemede projeye destek verip işe alımlarda uygun personel önerisinde bulunmak

ve üçüncü taraf eğitim ortaklarıyla birlikte operatörler ve makine teknisyenlerinden, yönetim personeline kadar, konumlarından bağımsız olarak tüm ekipman grubunun yetkinlik seviyesini arttırmak

* Proje sahalarında şirket prosedürleri ve kontrol gerekliliklerinin uygulanmasını

ve bunların düzenli aralıklarla denetlenmesini sağlamak

* Ekipmanın kullanılabilirlik süresini artırmak, kârlı ve emniyetli bir şekilde işletilmesini temin

etmek için bütün ekipmana ilişkin koruyucu bakım planları geliştirmek ve uygulamak.

Enka İnşaat olarak IPAF’a ne zaman üye oldunuz?

IPAF üyelik başvurumuz gerekli şartların yerine getirilmesini müteakip, Haziran 2021 tarihinde onaylanmıştır. Bundan sonraki süreçte personelimiz IPAF tarafından düzenlenen eğitimlere katılarak, 3a (kendinden tahrikli makaslı) ve 3b (kendinden tahrikli boomlu) ekipman sınıflarında operatör eğitimlerini verme yetkisini almış ve ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. IPAF eğitim merkezi olarak onaylanmıştır. Kasım 2021 tarihi itibari ile de Libya Tripoli ve Misurata projelerimizde 81 personel yükseltici platform operatörüne eğitimler verilerek, IPAF onaylı operatör sertifikaları düzenlenmiştir. Ayrıca Rusya ve Kazakistan projelerimiz için de eğitimlerin bu sene içinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Üye olmanızdaki amaçlar ve beklentiler nelerdir, üyeliğin firmanıza katkıları ne olacaktır?

ENKA olarak bütün faaliyetlerimizde “Sıfır Kaza” hedefini sürdürmekteyiz. İyi yapılandırılmış bir eğitim sisteminin, ENKA İSG Sistemi’nin çalışanlara aktarılmasında çok

ENKA İnşaat, IPAF üyeliğiyle iş güvenliğini en üst düzeye çıkarıyor
ENKA İnşaat, IPAF üyeliğiyle iş güvenliğini en üst düzeye çıkarıyor

önemli olduğuna inanıyoruz. IPAF dünya çapında geçerliliği olan ve sektörün önde gelen uzmanları tarafından oluşturulmuş eğitim programı ile İSG hedeflerimize ulaşmamızda bize çok büyük fayda sağlamaktadır. TÜV tarafından IPAF eğitim programının ISO 18878 standartlarına uygun olduğu tescillenmiştir. Eğitimlere ilaveten, IPAF tarafından üyelerin kullanıma açık oldukça kapsamlı bir kütüphaneye erişim verilmektedir. IPAF kütüphanesi içinde eğitim sunumları, ekipmanların doğru ve güvenli kullanımı ile ilgili görsel posterler, iş başı konuşmaları, sektörel analiz raporları, seminer ve webinarlar, IPAF dergisi, teknik standartlar, kaza raporları gibi çok çeşitli ve faydalı kaynaklara ulaşmak mümkündür.

Bünyenizde kaç adet personel yükseltici ekipman ve bu ekipmanları kullanan kaç operatör bulunuyor?

Firmamız bünyesinde makaslı, eklem boomlu ve teleskopik tipte toplam 200’ün üzerinde ekipman ve 800’ün üzerinde operatörümüz bulunmaktadır.

Farklı ülkelerde farklı bölgelere dağılmış projeleriniz bulunuyor, tüm şantiyelerinizde operatör eğitimleri yapılacak mı?

Personel yükseltici platform kullanan tüm projelerimizde bu eğitimleri düzenlemeyi planlıyoruz. Bu amaçla 5 adet tecrübeli mühendisimizi IPAF eğitmeni olarak sertifikalandırdık. IPAF bünyesi altında verilen tüm eğitimler kalite standartları gereği IPAF tarafından denetlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır.

Eğitim süreci nasıl ilerleyecek, eğitmenler şantiye ziyaretleri mi yapacak ya da merkezi toplantılar mı düzenlenecek?

Yurtdışı projelerimiz için proje yerleşkelerinde bu eğitimleri vermeyi planlamaktayız. Bunun haricinde şirket içi ve sektörde faaliyet gösteren diğer firmalardan gelecek eğitim talepleri için İstanbul-Tuzla yerleşkemizde bu eğitimleri vermek üzere gerekli alt yapıyı oluşturduk.

Hangi konulara ağırlık verilecek?

Eğitim teori ve pratik olmak üzere 2 kısımdan oluşmaktadır. Eğitimler katılımcı sayısı bir oturumda 6 kişi ile sınırlandırılmış olarak 1 gün içinde tamamlanmaktadır. Eğitim konuları ana başlıklar halinde; personel yükseltici platform kullanımı ile ilgili İSG şartnameleri, KKE gereksinimleri, günlük ekipman kontrol ve bakım gereksinimleri, güvenli, doğru ve efektif ekipman kullanımı ve acil durum ve kurtarma prosedürlerini kapsamaktadır. Eğitimler ile ilgili teorik kısımda kullanılacak sunumlar Türkçe dahil farklı dil seçenekleri altında IPAF tarafından sağlanmaktadır. Pratik kısımda ise katılımcı sayısı maksimum 6 kişi ile sınırlandırıldığından eğitmenler operatörlere güvenli kullanım tekniklerini birebir uygulamalı olarak göstermekte ve operatörlerin bu konudaki yetkinlik seviyesini test etmektedir. Eğitim esnasında ve sonrasında sahada kullanılmak üzere güvenli ve doğru ekipman kullanımı ile ilgili görsel posterlerde katılımcılar ile paylaşılmaktadır.

Bu süreçte tüm operatörleri sertifikalandırmayı planlıyor musunuz?

İlk etapta tüm makaslı (3a) ve boomlu (3b) personel yükseltici platform operatörlerinin sertifikalandırılması planlanmaktadır. Sonraki süreçte 1a ve 1b kategorilerinde (kamyon üstü vinçlere monte sepet veya kamyon üstü personel taşıyıcı platform) eğitmen ve operatörlerimize gerekli eğitimleri vererek akreditasyon ve sertifikalandırma için çalışmalarımız devam etmektedir.

Bu tarz eğitimler ile ilgili yasal bir zorunluluk var mı yoksa ENKA kendi inisiyatifiyle kalite ve güvenliğe önem verdiği için mi bu süreç başlatıldı?

İşveren tarafından iş ekipmanını kullanmakla görevli çalışanlara, bunların kullanımından kaynaklanabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yollarına ilişkin eğitimlerin nasıl düzenleneceği işverenin takdirine bırakılmıştır. ENKA olarak çok sayıda farklı ülkede proje ve çalışanımız bulunduğundan, bu konuda çalışanlarımıza uluslararası geçerliliği olan eğitimler verilmesi bir şirket politikasıdır.

Bu eğitimlerin projelerin ilerleyişi üzerinde ne tür etkileri olmasını bekliyorsunuz?

Çalışanlarımıza verilecek eğitimler ile risklere karşı farkındalığı arttırmak, doğru ve güvenli makine kullanımını standart haline getirmeyi hedefliyoruz. Personelimize vereceğimiz eğitim, geri bildirim ve süpervizyon ile şirket politikamız olan “Sıfır Kaza” hedefini yakalamayı planlıyoruz. Ayrıca İş güvenliği alanında yaptığımız çalışmalar işverenler tarafından da takdirle karşılanmakta ve şirketimizin uluslararası arenada rekabet gücünü arttırmaktadır.

Personel yükseltici platformların dışında farklı türdeki iş makinaları operatörleri için de eğitim çalışmalarımız var mı?

Kaldırma operasyonlarında görev alan mühendis, sapancı, işaretçi ve operatörler için eğitim çalışmalarımız devam ediyor. Bu amaçla 2021 yılında Uluslararası Kaldırma Ekipmanları Mühendisleri Birliği’ne (LEEA) katıldık ve şirket içi eğitim programlarımızı oluşturmaya başladık.

Son olarak IPAF ile ilgili kısa bilgi verir misiniz?

IPAF (The International Powered Access Federation) kar amacı gütmeyen bir kuruluş olup, üyeleri arasında makine imalatçıları, kiralama firmaları, ve müteahhit firmalar yer almaktadır. Federasyon personel yükseltici platform endüstrisi için eğitim, danışmanlık ve AR-GE hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca ulusal ve uluslararası standartların geliştirilmesi ve güvenli ekipman kullanımın teşvik edilmesi konusunda üyeleri ve sektörün geneli için yol gösterici rol üstlenmektedir.

Eklemek istedikleriniz?

IPAF tarafından akredite eğitim merkezi olarak Tuzla yerleşkemizde sektörde faaliyet gösteren firmaların eğitim taleplerini de karşılamak üzere gerekli personel ve ekipman organizasyonumuzu oluşturduk ve sektörün bu konudaki eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet vermeye hazırız. İlk etapta 3a ve 3b kategorilerinde olmak üzere, sektördeki firmalardan gelecek taleplere göre senede 1500 kişiye kadar eğitim verebilecek kapasitemiz mevcuttur. 2022 yılı ikinci çeyrek itibari ile eğitim kapsamını 1a ve 1b kategorilerini de kapsayacak şekilde genişletmeyi planlamaktayız.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Son Eklenenler