2021, Ahi Evran Yılı

2021, Ahi Evran Yılı

 

Esma AKYÜZ-OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi Uluslararası Proje Yöneticisi

[email protected]

 

Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran’ın doğumunun 850. yıldönümü, UNESCO 2021 anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındı. Bu vesileyle Cumhurbaşkanlığımız da 2021 yılının “Ahi Evran Yılı” olarak kutlanmasına ilişkin bir genelge yayımladı. Ahilik, XIII. yüzyıldan itibaren yaklaşık 500 yıl Anadolu’da etkili olmuş bir teşkilattır. Askeri ve siyasal alanların yanında, özellikle ahlaki, sosyal ve ekonomik alanlarda oldukça etkili olan bu teşkilat; günümüzdeki sosyal güvenlik kuruluşları, esnaf ve sanatkar teşekkülleri, kooperatifçilik, sendikacılık, belediyecilik ve bütün bunların ötesinde iş ahlakını şekillendiren bir kurum olarak önemli işlevler görmüştür. Amacı, zenginle fakiri, üretici ile tüketici, emek ile sermaye, halk ile devlet arasında iyi ve sağlam ilişkiler kurarak “sosyal adaleti” gerçekleştirmek olan Ahilik, bu amacına, sağlam bir teşkilatlanma modeli ve köklü bir eğitim sistemi aracılığıyla ulaşmaya çalışmıştır. Şimdilerde ülkemizin dört bir yanında hayat bulan “Kümelenmeleri” de Ahilik teşkilatlarına benzetiyorum ve milli ürünlerimizi Dünya’ya tanıtırken iş ahlakımızla da marka olmamız gerektiğine inanıyorum. Sağlam bir iş ahlakının geçerli olduğu bir sistem ekonomik kalkınma için ön şarttır.

Ahilik teşkilatının birçok alanda fonksiyonları bulunmaktadır. Bunlardan ilki Ahlaki fonksiyondur. Ahlak konusu ahilik için en öncelikli konudur. Çalışmak, ibadet ve dürüstlük bir bütün olarak düşünülür, ahlakın olduğu yerde dirlik ve düzen olduğu kabul edilir. Bir kişi ya da zümrenin diğeri üzerinde bir üstünlüğü olmadığı ilkesi ile insanlar arasında ayrıcalığa engel olunup eşitlik savunulur. Bir başka fonksiyonu ise eğitim alanındadır. Ahilik sistemi kendi içindeki eğitim sistemi ile misyonuna uygun insanları yetiştirir. Esnaf ve sanatkâr olmak isteyenlere; yamak, çırak, kalfa ve usta hiyerarşisine göre mesleğin incelikleri öğretilir; kabiliyetli çırak, kalfa ve ustaların elinden tutularak medreselerde eğitim görmesi sağlanır. Gerektiğinde de kendilerine maddi destek olunur. Siyasi ve askeri fonksiyonunu da göz ardı etmemek gerekir. Ahi teşkilatı toplumun huzuru için birleştirici bir bağ görevi görür. Anadolu’da XIII. yüzyılda devlet otoritesinin oldukça zayıfladığı bir dönemde, siyasi ve askeri güçlerini ortaya koymuşlardır. Özellikle Moğol istilası sırasında şehirlerde ve küçük kasabalarda halkın koruyucusu olmayı başarmışlardır. Osmanlının kuruluşu sırasında, birtakım ayaklanmaları bastırarak, güçlenmesine organize bir katkı sağlamışlar ve bu anlamda Osmanlının yükünü azaltmışlardır. Son ve önemli fonksiyonlarından biri de ekonomik fonksiyonudur. Ahiliğin ekonomik fonksiyonu özellikle Fatih Sultan Mehmet devrinden itibaren dikkat çeker. Ekonomide vurgun, serbest rekabet ve aşırı kazanca karşı çıkmış, bütün topluma fayda ilkesini hedef almıştır. Ekonomiye gösterilen bu özenin nedeni ise gerçek bağımsızlığın iktisadî bağımsızlıkla elde edilebileceğine olan inançtır.
Ahilik geleneği yüzyıllardır Anadolu’da esnaf ve sanatkarlarımız tarafından sürdürülmektedir. Dünya pazarlarına yapmış olduğumuz ihracatlar sadece ürünlerimizi o ülkelere pazarlamak değil, aynı zamanda ahilikle donatılmış iş yapış kültürümüzü tüm dünya insanlarına anlatmak demektir. Bu vesileyle Ahi Evran’ı UNESCO gibi bir uluslararası kuruluşun anma listesine aldığı 2021 senesini iyi değerlendirmeliyiz. Ülkemizin bugünkü ahileri olan sanayicilerimiz için 2021, üretimin kaliteyle taçlandırıldığı ve ticaretin ahlakla güçlendiği bir yıl olsun. Tüm dünyaya kalite, ahlak, eğitim ve ustalığın buluştuğu Ahilik kültürümüzle ihracat yaparak marka olalım ve Ahiliğin 7 kuralını aklımıza ve ruhumuza mıh gibi çakalım.

Ahiliğin 7 kuralı

  • Cimriliği bırakıp lütuf sahibi olmak.
  • Zulüm etmeyip sıcaklık ve yumuşak başlılıkla davranmak.
  • Hırstan uzaklaşıp kanaatkâr ve razı olmak.
  • Tokluk ve lezzet kapısını nefsin isteklerine kapatmak.
  • Halktan yana değil Hak'tan yana olmak.
  • Marifet sahibi olmak.
  • Yalan kapısına yaklaşmayıp daima doğruluk kapısında olmak.

Kaynak: UNESCO, Tesvak,  Dergipark, Anadolu Ajansı

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapın.

Giriş Yap

İlgili Paylaşımlar