Covid-19: Dijital dünyaya geçiş

Covid-19: Dijital dünyaya geçiş

OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi
Uluslararası Proje Yöneticisi

esma.akyuz@ostim.org.tr

Covid-19 salgınının ekonomik etkisini tam anlamıyla tahmin etmek hala çok zor. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), 2020 yılı için % 13 - % 32 arasında bir ticaret düşüşü tahmin ediyor. Tüm ekonomik tahminlere bakınca, birçok belirsizlikle çevrili ve hatta endişe verici bir tablo görünüyor. Pandemi, bazılarına göre uzun sürecek ve birçok ülkeyi sosyo-ekonomik anlamda etkileyecek. Fakat bu söylemlerin yerini, iyi planlanmış, hızlı eylemler almalı. Koordine edilmiş, uyumlu, hızlı bir politika tepkisini harekete geçirmeli ve sürdürmeliyiz. İşlerin ve geçim kaynaklarının iyileştirilmesi için itici güç olan küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ'leri) ve makine sektörünü desteklemek için eyleme öncelik vermeliyiz. Bu şartlarda bunu sağlamanın yollarından biri de dijitale geçiştir.

Küçük işletmelere özel destek önlemi

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), dünyadaki küçük işletmelerin, özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde, iş sağlayıcılar olarak büyük bir rol oynamasına rağmen, genellikle krediye erişemediklerini ve az sayıda KOBİ’nin mali tedbirlerden ve mevcut krizle ilgili teşvik paketlerinden yararlandığını belirtiyor. Bu nedenle Covid-19 ekonomik etkilerinin henüz görülmeye başladığı bu zamanlarda ortak küresel eylem ve KOBİ'lere özel destekleri oluşturabilmek çok önemli. Bu destekleri dijital ortamda geliştirirken KOBİ’lerin de dijitale geçişini hızlandırmanın adımlarını atmamız lazım.

Bu sürecin ekonomik etkilerini en doğru şekilde yönetebilmek için, Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası kuruluşların ve ulusal düzeyde bakanlıklarımızın da içinde bulunacağı tam bir işbirliğine ihtiyacımız var. Uluslararası kuruluşlar Covid-19 salgınında KOBİ'leri desteklemek için çeşitli girişimlerde bulunmuşlardır: hükümet önlemleri, dijitale geçiş, kapasite geliştirme fırsatları ve KOBİ'ler için sermaye tamponları ile ilgili şeffaflık programları geliştirmişlerdir. Bu önerileri izlemek ve hatta geliştirerek uygulamak KOBİ’lerimizin geleceğini garanti altına alacaktır.

Krizden çıkış için hızlı dijital çözümler

Dünya artık dijital sektöre daha çok odaklanıyor. KOBİ'lere yenilikçi dijital çözümler sunan kuruluşlar, gelişmekte olan ülkelerdeki küçük işletmelerin hayatta kalması için bir temel oluşturdu. Bu kilitlenme ve kısıtlamalar döneminde, dijital ticaret ve dijital platformlar ekonomilerimiz ve toplumlarımız için her zamankinden daha önemli. Uzaktan öğrenme, uzaktan çalışma, çevrimiçi sağlık hizmetleri, e-ticaret, telefonla ödeme başlıkları dünyanın gündeminde baş sırada. Çünkü çevrimiçi ve sosyal medya platformları firmalara yeni pazarlar sunarken üretici ile alıcı arasındaki mesafeyi azaltıyor. Paylaşım ekonomisi gibi yenilikçi iş modelleri, geçmişten gelen yerleşik iş yapma modellerini bozmakta. Blockchain, yapay zeka, nesnelerin interneti ve endüstri 4.0 gibi yeni teknolojiler nasıl ürettiğimizi, ticaret yaptığımızı ve tükettiğimizi yeniden şekillendiriyor.

Dijital trendler, gelişmekte olan ülkeler için iniş ve çıkış yönlü bir merdiven gibidir. Yeni yetenekler ve stratejilerle yeni pazarlara sıçrayabilirler. Bunun tersine, yeni teknolojilerin yol açtığı aksamaya uyum sağlanamaması halinde ise var olan pazarlarını dahi kaybedebilirler.

Giderek daha dijital hale gelen bir dünyada, herkese açık yeni kurallara ve düzenlemelere ihtiyaç vardır. Avrupa Birliği ve diğer DTÖ üyeleri, dijital ticareti kolaylaştıran iç düzenlemelere ilişkin modern kuralları benimsemeyi amaçlayan müzakerelerde yer almaktadır. Sanayicilerimizin de bu kuralları takip etmeleri dijital ticaretin dünyadaki yeni reformuna hızla ayak uydurma fırsatı verecektir. Bu gelişmeleri Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) benzeri platformlardan takip edebilirsiniz. Ayrıca bu süreçte, tüketicinin korunması,   e-imzalar ve kişisel verilerin korunması ile ilgili kuralları da yeniden tartışmalıyız. Bu kurallar, dijital ticarette en savunmasız olanlar için de fırsatlar yaratmalı ve gelişmekte olan ülkelerdeki KOBİ'lere krizden daha güçlü kurtulmaları için bir fırsat sağlamalıdır. Covid-19, dünya kanunlarını yeniden düzenliyor ve ticarete yeni bir boyut getiriyor. Hatta dijitale geçişle firmalarımızı ticarileşme potansiyeli olan yeni ürün, hizmet ve iş modelleri geliştirmeye davet ediyor.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapın.

Giriş Yap

İlgili Paylaşımlar